Home

Phorküsz

Phorküsz a görög mitológiában tengeri isten, Gaia-Földanya és Pontosz, a tenger fia. Phorküsz testvérével Kétóval kötött házasságából számos szörny született, köztük a Gorgók, a Graiák, Ekhidna, az aranyalmákat őrző sárkánykígyó . Phorküsz Thoósza nimfa apja és Polüphémosz nagyapja. Ithaka szigetén - Odüsszeusz szülőhazájában - volt Phorküsz, a. Phorküsz - tengeristen, Gaia és Pontosz fia, aki a tengeri szörnyek gondját viselte. Feleségétől s egyszersmind testvérétől, Kétótól született Ladón sárkány, Thoósza nimfa (Polüphémosz 1 anyja), valamint a Gorgók és a Graiák. I D2 A mitológia szerint Phorküsz és Kétó lánya, de más változatok is ismertek, köztük Tüphón és Ekhidna is szóba kerül. Ovidius Átváltozások című művében Szkülla vízi nimfa, néreida, akibe Glaukosz tengeristen beleszeretett, de a nimfa menekült előle. Glaukosz Kirkéhez fordult segítségért, de az istennő maga is szerelmes volt Glaukoszba

Phorküsz (görögül: Φόρκυς) a görög mitológiában tengeri isten, Gaia-Földanya és Pontosz, a tenger fia.Phorküsz testvérével Kétóval (szó szerint: tengeri szörny) kötött házasságából számos szörny született, köztük a Gorgók, a Graiák,Ekhidna, az aranyalmákat őrző sárkánykígyó.Phorküsz Thoósza nimfa apja és Polüphémosz nagyapja Phoróneusz - argoszi király, Inakhosz és Melia fia, a helyi mondák szerint nemcsak az argosziak őse volt, hanem az első ember; ő tanította meg a többi embert a mesterségekre és a tűz használatára, a földművelésre, letelepítette őket falvakban és városokban, megindította a kereskedelmet, és bevezette a Peloponnészoszon Héra tiszteletét Phorküsz: Pontosz és Gaia fia, Néreusz, Thaumasz, Kétó és Eurübia testvére, tengeristen, a tenger őre és a tengeri szörnyek felvigyázója. Húgát Kétót vette feleségül, akivel több vérbeli ivadékot nemzett, apja volt a Graiák nak, a Gorgók nak, Ládón nak, Ekhidná nak és Thoószá nak Gorgók: Phorküsz és Kétó leányai, a Graiák, Ládón, Ekhidna és Thoósza testvérei. Hárman voltak, Szthenó, Eurüalé és Medusza. Míg az első kettő halhatatlannak született, addig Medusza halandó volt

Phorküsz - Wikiwan

A csillagjegyet a mitológia Poszeidon fiaihoz, a tengeri istenségekhez (Phorküsz, Próteusz, Néreusz) köti, akik képesek voltak formát váltani, és látták a jövőt. Például Menelaosz, a spártai király Próteusztól tudta meg a trójai háború után, hogy mi lesz a görög sereg sorsa: a király foglyul ejtette az idős embert. Gorgók - három szárnyas nővér, Phorküsz és Kétó leányai. Eredetileg szépek voltak, de mert egyikük, Medusza (tkp. 'uralkodónő'), aki egyedül volt halandó közülük, Poszeidónnal szeretkezett Athéné templomában, az istennő őt és nővéreit, Szthenót és Eurüalét szörnyűségesen elcsúfította. (Más magyarázat szerint a gyönyörű Medusza azzal kérkedett, hogy. Halak. Uralkodó bolygója a Neptunusz, a görögöknél Poszeidon, a tengeristen. A csillagjegyet a mitológia Poszeidon fiaihoz, a tengeri istenségekhez (Phorküsz, Próteusz, Néreusz) köti, akik képesek voltak alakot váltani, és látták a jövőt. Például Menelaosz, a spártai király Próteusztól tudta meg a trójai háború után.

Phorküsz Ki kicsoda az antik mítoszokban Reference Librar

Gaiával közös gyermeke Phorküsz, Kétó, Thaumasz, Eurübia és Aigaiosz. A telekineket is tőle származtatják. Mikor az olimposziak legyőzték a titánokat, Poszeidón átvette az uralmat a tengerek felett. Izmos felsőtesttel és a fején rákollókkal ábrázolják A gorgók, Phorküsz és Kétó három lánya eredetileg szépek voltak, de megharagították Pallasz Athénét, aki ezért rúttá változtatta őket. Caravaggio festménye, melyen Medúza látható. A mitológia szerint, ha valaki ránéz Medúzára, azonnal kővé válik. Innen ered a szintén kővé dermesztő tóra ragadt másodlagos. Phorküsz és Kétó eredetileg gyönyörű lányai voltak. Azonban megsértették Athénét, aki ezért csúffá változtatta őket. Kígyó hajuk nőtt aranyszárnyuk, éles fogaik voltak, aki rájuk nézett azonnal kővé dermedt. Szatírok-(szatüroszok): Dionüszosz - bor istenének- kiérői. Alsó testük kecske és szarvakkal.

SMITE gépigény, SMITE minimum gépigény és ajánlott gépigény, SMITE rendszerkövetelmény, rendszerigén phorküsz. LANGUAGE FAMILY: indo-european > hellenic > greek ORIGIN: greek NAME ROOT: PHóRKOS / PHóRKYS NATIVE NAME ROOT: PHóRKOS (Φόρκος) PHóRKYS (Φόρκυς) MEANING: This name derives from the Ancient Greek Phórkos (Φόρκος) Phórkys (Φόρκυς), meaning a person that readily changes appearance. 1) Phorcys is. Ők Phorküsz tengeristennek és feleségének a lányai. Hárman vannak, kettő közülük (Szthenó és Eurüalé) halhatatlanok, a harmadik Medusza, ő halandó. Aki rájuk nézett, menten kővé vált, ezért Perszeusz úgy vágta le Medusza fejét, hogy a pajzsában nézte a tükörképét

Szkülla (Phorküsz leánya) - Wikipédi

Phorküsz : definition of Phorküsz and synonyms of Phorküsz

  1. Szkülla (Phorküsz leánya) és Átváltozások (egyértelműsítő lap) · Többet látni » Devecseri Gábor. Devecseri Gábor (Budapest, 1917. február 27. - Budapest, 1971. július 31.) magyar költő, író, műfordító, klasszika-filológus. Új!!: Szkülla (Phorküsz leánya) és Devecseri Gábor · Többet látni » Ekhidn
  2. A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából, : Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshe
  3. Például: Hercules (görög neve: Héraklész),leszáll az alvilágba, hogy az öreg tengeristen (Phorküsz) lányának,Gorgónak a fejét megszerezze. Gorgó kígyóhajú, kígyótestű, női fejűlény, aki a szemébe tekint kővé válik.) A felső világot így képzeli el egy ősi, pogány dal: Az a szép fényes nap.

Phoróneusz Ki kicsoda az antik mítoszokban Kézikönyvtá

(A görög mitológiából is ismert a kígyók és a föld alatti világ - az alvilág - kapcsolata. Például: Hercules (görög neve: Héraklész), leszáll az alvilágba, hogy az öreg tengeristen (Phorküsz) lányának, Gorgónak a fejét megszerezze. Gorgó kígyóhajú, kígyótestű, női fejű lény, aki a szemébe tekint kővé. mert nem csak az isteni Phorküsz-fajra vont e hős homályt, ám bosszut is állt: s Polüdeiktésznek lezárta víg torát, anyja sorát meg a kényszer-szülte nászt, felmutatva szép Medúsza véres arcát; így tett ez a hős, akit - azt mondják - arany árral ölén szült Danaé; s hogy e kedvenc már ime megmenekült Halálmadarak a Graiák is, Phorküsz tengeristen lányai (Enüo, Pemphredo, Deino). Szép emberi arcuk van, és hattyú-testük, de születésüktől fogva ősz a hajuk, és hármuknak összesen csak egy szemük és egy foguk van Kik a Görög mitológiában Phorküsz, és Kétó három leánya. Eurüalé - messze üvöltő , Sztheinó - erőteljes, Medusza - uralkodó . Megszakítás gyanánt érkezik az első produkció egy 86 -os Europe sláger a, The final cauntdown -nak a remix változata

Graiák – Wikipédia

Ők Phorküsz és Kétó lányai, hárman voltak, és természetesen gyönyörűek - egészen addig, amíg jól meg nem sértették Pallasz Athénét. Láthatjuk, hogy az istennőkkel nemigen jó ujjat húzni, ugyanis ezek a gyönyörű lányok olyan csúf lényekké változtak át a megbántott Pallasz Athéné jóvoltából, hogy láttukra. A mitológia szerint Phorküsz és Kétó lánya, de más változatok is ismertek, köztük Tüphón és Ekhidna is szóba kerül.Ovidius Átváltozások című művében Szkülla vízi nimfa, néreida, akibe Glaukosz tengeristen beleszeretett, de a nimfa menekült előle. Glaukosz Kirkéhez fordult segítségért, de az istennő maga is szerelmes volt Glaukoszba A görög mitológiában , Phorküsz vagy Phorcus ( / f ɔːr s ɪ s / ; ógörög : Φόρκυς , romanizált : Phórkus ) egy ősi tenger istene , általánosan hivatkozott (először Hésziodosz ), mint a fia, Pontus és Gaia (Föld) gorgók: A görög mitológiában Phorküsz tengeristen és felesége, Kétó három szörnylánya, a khthonikus erők és a megfélemlítés jelképei. Visszataszító és torz voltukat szárnyas, pikkelyekkel borított testük, az Erinnüszökhöz hasonló kígyófonatú hajuk és vadkanagyaruk, valamint haragos tekintetük fejezi ki.

Mint Poszeidón fia a tengeri istenségek ( Glauké, Néreusz és Phorküsz) valamennyi tulajdonságával rendelkezik: öreg, számtalan gyermeke van (Proteidák) vagy gyámoltja (fókák) van, képes bármilyen alakot felvenni, és mindentudó; fókacsordák őrzője. Lévén Aigüptosz fia és Pszamathé férje, Memphiszben uralkodik istenek: a kultúrák és politeista vallások mitikus lényei (→mítosz, →monoteizmus, →többistenhit).- I. 1. A Szentírás szerint az egy-Istenről szóló →kinyilatkoztatás olyan népek gyűrűjében hangzott el, akik →pogányok, tehát nem ateisták (istentagadók) voltak (→ateizmus).Fölismerték, hogy a világ dolgainak szépsége, harmóniája és rendje nem embertől.

Phorküsz (görög betűkkel: Φόρκυς) a görög mitológiában tengeri isten, Gaia-Földanya és Pontosz, a tenger fia. Phorküsz testvérével Kétóval (szó szerint: tengeri szörny) kötött házasságából számos szörny született, köztük a Gorgók, a Graiák, Ekhidna, az aranyalmákat őrző sárkánykígyó (Ladón)

Phorküsz és Kétó leánya volt Szkülla, a vízi nimfa, akibe Glaukosz tengeristen beleszeretett. A nimfa azonban elmenekült előle. Glau-kosz ekkor Kirkéhez, a varázslónőhöz fordult segítsé-gért. Kirké azonban épp Glaukoszba volt sze-relmes, ezért a vizet, amelyben Szküll A szirének vagy szeirének (görögül: Σειρῆνας) a görög mitológia naiaszai.Csodás hangú, de gyilkos természetű tengeri nimfák, akik a Sirenum scopuli elnevezésű kis szigetcsoporton laktak, Campania partjainak (Dél-Olaszország, Sorrentói-öböl) közelében (a szigetek mai nevei: La Rotonda, La Castelluccia, Il Gallo Lungo), illetve más források szerint Szicíliában. Szkülla (Phorküsz leánya) - Wikipédia. Áttekintés. Szkülla és Kharübdisz. Szkülla és Kharübdisz Messzina szorosának sziklái Szicília és Olaszország közötőszi szünet t. Az arra járó hajók, ha nem hasították fel betelekom mobilinternet beállítás ndőjüket az egyik zátvizes boka ellen mai időjárás nyíregyháza. Odüsszeusz és társai Kirkének köszönhetően felkészülten érkeznek a szirénekhez, így emberveszteség nélkül ússzák meg ezt a kalandot. A szirének tengeri nimfák, de származásuk kissé bizonytalan, vagy Akhelóosz tengeristen és Melpomené múzsa lányai, esetleg az apjuk inkább Phorküsz tengeristen, míg az anyjuk. Próteusz (görögül: Πρωτεύς, Πρατεύς) a görög mitológiában tengeri isten.Mint Poszeidón fia a tengeri istenségek (Glauké, Néreusz és Phorküsz) valamennyi tulajdonságával rendelkezik: öreg, számtalan gyermeke van (Proteidák) vagy gyámoltja van, képes bármilyen alakot felvenni, és mindentudó; fókacsordák őrzője

Cím: Athéné jele Író: Rick Riordan Sorozat: Az Olimposz hősei #3 Kiadó: Könyvmolyképző kiadó Kiadási dátum: 2015 Oldalszám: 524 Goodreads Moly KMK Webshop Amíg a sors össze nem hozta egy robbanó szoborral, Annabeth biztos volt benne, hogy nagy meglepetés nem érheti már az életben. Annabeth a rómaiak táborában végre megtalálja elveszett szerelmét, Percyt, de ne A férfi és női lélek elmélete: animus (2. rész) Az anima feminin volta miatt olyan alak, mely kizárólag a férfitudatot kompenzálja. Mivel az anima a férfiaknál kiemelkedő archetípus, feltételezhetően a nőknél is kell hogy legyen megfelelője, ugyanis ahogyan a férfias a nőiességgel kompenzálódik, úgy a nőies a férfiassal

A gorgók a görög mitológia alakjai, Phorküsz és Kétó három leánya, - eredetileg gyönyőrű nők voltak, azonban Pallasz Athéne haragjában elátkozta őket mivel megsértették, aki ezek után rájuk néz azonnal kővé dermed. Félisten, hérósz: Zeusz és Danaé, Akriszosz argoszi király lányának gyermeke A nőnél tehát a kompenzáló alak férfi jellegű, amiért ennek megfelelően animus nak nevezhető. Ez a szó értelmet vagy szellemet jelent. [1] Ahogy a férfiaknál a külső beállítottságban a logika és a tárgyszerűség van túlsúlyban, vagy legalábbis ezt tekintik ideálisnak, úgy a nőknél az érzésé ez a szerep Lapszámok. Főoldal / Archívum / Lapszámok / 2018/2 / Závada Péter - Ithak az egykori Phorküsz kikötőjébe, érkezésünk kiválik a hajnal egybefüggő anyagából. KÖZELKÖRZET 5 Mit mondhat még nekünk Ithaka alig száz kilométernyi partszakaszával, háromezer-kétszáz lakosával, rég elfelejtett történeteivel? És mégis, ha tudnánk, mit jelent a szó Állatok Emlősök Artemisz a vadon úrnője, akit ebben az aspektusában Potnia Therónnak, az állatok úrasszonyának is neveznek. Az emlősök szent állatai még Kornak, Beninnek, Dianának, Hastseyalti navahó főiste..

Görög mitológia -

Phorküsz és Kétó három leánya, Eurüalé (neve messze üvöltőt jelent); Sztheinó (erőteljes); és Medusza (uralkodó) eredetileg gyönyörű leányok voltak, de megsértették Pallasz Athénét, ezért az istennő haragjában rúttá változtatta őket. Hajuk helyén kígyók tekeregtek, nyelvüke Az utolsó részben elhagyott tájakat és elfeledett antik mitológiai lényeket láthatunk: Lámiákat, Hárpiákat, Phorküsz leányait, Najádokat, Néreiszeket, akik útközben találkoznak egymással. V. Á.: A legutolsó teremben található a Szfinx (2017) és a Griffek (2017). Ezek a képek rendkívül látványosak a holdbéli tájban.

Horoszkóp: Melyik Görög Isten Illik Hozzád? - Fact

Megérkeznek Ithakába, Phorküsz (tengeri isten) kikötőjénél teszik ki az alvó Odüsszeuszt (ez egy természetes kikötő, egy szélvédett öböl, ahol még ki sem kell kötni a hajókat, olyan csendes a víz). Kincseit egy olajfa alá teszik, ha felébred, megtalálja. Itt van egy barlang, a Néiaszok (nimfák) szent pihenőhelye Phorküsz Kétót, a testvérét veszi feleségül, az ő gyermekeik a Graiák (Pemphrédó és Énüó) és a Gorgók (Szthennó, Eurüalé és Medúsza) és még becsúszik nekik egy óriáskígyó, aki a Heszperiszek almáit őrzi. Medúsza - amíg nem volt riasztóan csúf - a tengeristen szeretője volt, így amikor Perszeusz lenyakazta, a csonkból két gyermek pattant ki: Pégaszosz. (A görög mitológiából is ismert a kígyók és a föld alatti világ -az alvilág - kapcsolata. Például: Hercules (görög neve: Héraklész),leszáll az alvilágba, hogy az öreg tengeristen (Phorküsz) lányának,Gorgónak a fejét megszerezze. Gorgó kígyóhajú, kígyótestű, női fejűlény, aki a szemébe tekint kővé válik. A Graiák félig nő félig kígyó testű szörnyek Phorküsz és Kétó tengeri istenségnek a lányai voltak ,akik viszontg Pontosztól(a tengertől) és Gaiától(a földtől) származtak.Lánytestvéreik a Gorgók akiknek kancafarkuk,aranyszárnyuk,bronzkarjuk volt ,hajuk pedig tekergőző kígyókból állt ,tekintetük kővé.

Gorgók Ki kicsoda az antik mítoszokban Kézikönyvtá

Milyen Istenek léteznek? Sziasztok Tudtok mondani isteneket ? :) Vagy olyan linket amin tudok nézni isten neveket ? :) Köszi a válaszoka Friss hírek Percy Jackson világából! Az oldal Rick Riordan Percy Jackson sorozataival foglalkozik! Könyvek és filmek egy helyen A föld és a tengerek kapcsolatából születtek meg a tengeristenek, így Néreusz, Thaumasz, Phorküsz, Kétó és Eurübia. Tartarosz is nemzett gyermekeket Gaiának, mégpedig Ekhidnát és Tüphónt, akik további szörnyek szülei voltak, és sokszor támadtak az Olümposzra fönt a fedélzeten. Ő fölszállt, lefeküdt oda tüstént. csöndben; azok meg a padra leültek, rendben, evezni, és a kifúrt kőből a hajó kötelét kibogozták. Dőltek hátra, a hullámot borzolva lapáttal. Szemhéjára pedig mély álom hullt neki ekkor, mézizü, nemriadó, a halálhoz igen közelálló

Définitions de Heléné, synonymes, antonymes, dérivés de Heléné, dictionnaire analogique de Heléné (hongrois ahol tanyázik Phorküsz hosszú életű három leánya, egy fogú, közös szemű hattyúleányok, ott a nap se süt soha, s az éjszakát be nem ragyogja holdsugár. Nem messze három szárnyas nővérük lakik, hajukba kígyókat fonó Gorgók, eláll a szívverés az emberben, ha rájuk néz. Vigyázz tehát magadra, óva intelek • A zsidó hagyomány Ádámot a Messiással is összefüggésbe hozza, részben azonos, részben ellentétes jellemzők alapján: Ádámot Isten a Niszán hónapjában teremtette, mint ahogy a Messiás is a Niszánban jön majd el. Mindkettő király, pap, próféta; mindkettő fénylény, fényteremtmény; Ádám elveszti a fényt, a Messiás visszahozza Medúza klasszikus görög ábrázolása a Kr. E. Személyes adat; Szülők: Phorcys és Ceto: Testvérek: Hesperidák, Sthenno, eurüalé, a Graea, Thoosa, Scylla.

A Seuso-kincs kutyái A közel harminc éve megtalált, és immár csaknem húsz éve a nemzetközi viták kereszttüzében álló leletről több-kevesebb értesüléssel honfitársaim többsége már alighanem rendelkezik Volt egy Phorküsz nevű vaddisznó-istennő is, a földanya lánya, akiről úgy tudták, hogy holttesteket eszik. Phorküszről nevezték el a rómaiak Orcusnak az alvilágot, és talán nem véletlenül hasonlít ehhez a porcus szó, amely disznót jelent Íme, ezek Kétó és Phorküsz utódai rendre. Ókeanoszt Téthüsz megajándékozta folyókkal, szülte a Neiloszt, Alpheioszt és Éridanoszt is, Sztrűmónt, Maiandroszt és szülte a szépvizü Isztroszt, Phasziszt és Rhészoszt s az ezüstszínű Akhelóoszt, Nesszoszt és Rhodioszt és Heptaporoszt s Haliakmónt

Szereplők - Az Olimposz hősei ~ Percy Jackson Hungary

phorküsz italian forco, forcide polish forkos portuguese fórcis turkish forkis. Geographical spread (only living languages) SHOWCASE - CHECKOUT YOUR NAME. STARTING FROM $16.00 Ovidius nem akarta elhinni amit a mutterja dünnyögött, hogy ő a Nap főnökének a fia, hiába hajtogatta ezt az anya, nem hitte el ez a srác. Így hát felcuccolt és elindult a Napnak a várába, hogy lássa azt az úgynevezett fatert

Eredetileg az égi jelenségek istene volt ( mennydörgő, felleg­torlaszoló ), majd a polisztársadalom pártfogója lett ( polieusz ), a törvények védője ( horkiosz ) Orpheusz szent könyvei szerint az őstojás alsó és felső feléből kialakult égnek és Földnek, Okeanosz és Téthüsz volt a gyermeke, ezek legidősebb gyermekei. Tehát a tengerészeknek - köztük Homérosz Ödüsszeiája hőseinek is. ) lényeg h nemcsak Istenek, de fél istenek, és mitologiából ismert lényeg is pl Scylla ( Szkülla (Phorküsz leánya) ) 1 2 3 Népszerű Újdonság Hamarosa This page was last edited on 25 September 2019, at 22:31 Nunam és Sila pályája a közös súlypontja egy prograde, kissé elliptikus pályára közötti távolság 2721 km és 2833 km-re egymástól (fő pályája fele tengely 2777 km, ez megfelel 22,4 Erő és 23,5 nunam sugarak.Ez azt eredményezi, egy átlagos a két felület közötti távolság körülbelül 2535 km, mindkét test kerek alakját feltételezve.

Mítoszok - melyik isten kapcsolódik a csillagjegyedhez

Phorküsz. Phorküsz Phorküsz (görög betűkkel: Φόρκυς) a görög mitológiában tengeri isten, Gaia-Földanya és Pontosz, a tenger fia. Új!!: Heszperiszek és Phorküsz · Többet látni » Prométheusz (titán Forrás: Magyar Elektronikus Könyvtár HOMÉROSZ Odüsszeia Fordította: Devecseri Gábor ELSŐ ÉNEK. AZ ISTENEK GYŰLÉSE ATHÉNÉ INTELME TÉLEMAKHOSZHOZ. MÁSODIK ÉNE

Próteusz (görögül: Πρωτεύς, Πρατεύς) a görög mitológiában tengeri isten.Mint Poszeidón fia a tengeri istenségek (Glauké, Néreusz és Phorküsz) valamennyi tulajdonságával rendelkezik: öreg, számtalan gyermeke (Proteidák) vagy gyámoltja (fókák) van, képes bármilyen alakot felvenni, és mindentudó Uranosz fiai. Születése. Uranosz és Gaia gyermeke, a tizenkét titán legfiatalabbja. Az olümposzi istenek egyik atyja. Amikor a föld világra hozta az óriás titánokat, Uranosz megrémült látványuktól, de legfőképpen megijedt gyermekei erejétől és hatalmasságától. Így az ég azt mondta Gaiának, hogy rútságuk miatt a Tartaroszban fognak élni Phorküsz tengeristen leányai, a gorgók testvérei. Hárman vannak: Enüo, Deinó, Pephrédo. Születésüktől fogva öregek, erre utal a nevük is, ami öregasszonyokat jelent. Hármuknak összesen csak egy szemük és egy foguk van. Abban a pillanatban, amikor éppen szemet cserélnek, egyikük sem lát.. A gorgók a görög mitológia alakjai, Phorküsz és Kétó három leánya, testvéreik a graiák. Eurüalé (neve messze üvöltőt jelent); Sztheinó (erőteljes); és Medusza (uralkodó) eredetileg gyönyörű leányok voltak, de megsértették Pallasz Athénét, ezért az istennő haragjában olyan rúttá változtatta őket, hogy aki. Sztheinó, Eurüale és Medúza egy Phorküsz nevű bölcs lányai voltak, aki a tengerben élt - megvakították Poszeidon tengeristen egyszemű fiát, Polüphémosz küklopszot (kikötvén a szigeten, az óriás barlangjába mentek, ott a küklopsz foglyul ejtette őket, csak csellel tudtak menekülni: Od. javaslatára leitatták az. Ez a cikk Typhonról szól a görög mitológiában. Egyéb felhasználásokért lásd: Typhon (egyértelműsítés)